MAPA NIEZALEŻNYCH

niezależne teatry w Warszawie

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Artystyczna ME/ST z siedzibą przy ulicy Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa.

Kontakt 
Mailowo na adres: mapa.niezaleznych@gmail.com

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane w przypadku:

  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. 
  • utworzenia i rejestracji indywidualnego profilu na stronie.

Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów a także obowiązujących nas przepisów prawa.

Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych:

  • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  • Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Polityka prywatności jest stale aktualizowana.
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022.

envelopephone-handset