TEATR XL

O teatrze

Rok założenia teatru: 2012

TEATR XL jako teatr niezależny (repertuarowy, dramatyczny) istnieje od 2012 roku i podejmuje
istotne społecznie tematy ukazywane w satyryczny i bezkompromisowy sposób. Pojawiające się w
repertuarze sztuki dramatyczne niejednokrotnie są polskimi prapremierami współczesnych tekstów
z całego świata. Ważnym elementem w działalności teatru jest podejmowanie zadań edukacyjno–
społecznych i wychowawczych, w tym współpraca ze szkołami – realizacja spektakli społecznie
zaangażowanych metodą Teatru Forum i organizacja warsztatów dla artystów z Polski i spoza jej
granic. Przy teatrze od lipca 2014 roku działa Ognisko Teatralne dla Dzieci i Młodzieży XS w XL.

Jednostką prawnie reprezentującą TEATR XL jest Fundacja Międzynarodowych Inicjatyw
Artystycznych ARENA. Osobami zarządzającymi są Diana Karamon - dyrektorka artystyczna i
programowa oraz Izabela Górska - dyrektorka administracyjna i finansowa. Zespół początkowo
tworzyli młodzi aktorzy i doświadczeni reżyserzy. Nowi członkowie dołączali w ramach
współpracy z innymi teatrami, poprzez castingi, a reżyserzy dzięki spotkaniom na
międzynarodowych festiwalach.

Różnorodny repertuar Teatru XL ma nie tylko bawić, ale jednocześnie prowokować widownię do
refleksji nad kondycją społeczeństwa i prezentowanych postaci, z którymi widz może się
utożsamiać.

Kontakt

Strona teatru: 
Bilety dostępne na: 
Rezerwacja biletów: 
rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com
Miejsce prezentacji spektakli: 
TU MI WOLNO, pl. Hallera 5 lok. 10A, Warszawa
Kontakt telefoniczny: 
+ 48 600 800 753 (pon-pt. godz. 9.00-16.00)
Osoby prowadzące / dyrektor: 
Diana Karamon, Izabela Górska